گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,071 کیلومتر
زمان : 11 ساعت و 34 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
747 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 26 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 7
فردا

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 23پایین ترین : 11
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 26پایین ترین : 10
سه روز بعد

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 25پایین ترین : 11
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 25پایین ترین : 9