گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,796 کیلومتر
زمان : 28 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,051 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نسیم
امروز

شنبه
پر باد
بالاترین : 18پایین ترین : 15
فردا

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 12
دو روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 12
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 12
چهار روز بعد

چهارشنبه
نسیم
بالاترین : 19پایین ترین : 14