گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,750 کیلومتر
زمان : 27 ساعت و 50 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,049 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 22پایین ترین : 12
فردا

پنج شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 20پایین ترین : 13
دو روز بعد

جمعه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 16پایین ترین : 10
سه روز بعد

شنبه
رگبار
بالاترین : 17پایین ترین : 11
چهار روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 19پایین ترین : 12