گردشگر
 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 14پایین ترین : 8
فردا

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 24پایین ترین : 8
دو روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 25پایین ترین : 10
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 8
چهار روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 19پایین ترین : 8