گردشگر
 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 8
فردا

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 19پایین ترین : 13
دو روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 11
سه روز بعد

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 14پایین ترین : 10
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 10