گردشگر
 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 15پایین ترین : 8
فردا

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 15پایین ترین : 10
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 12
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 11
چهار روز بعد

جمعه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 18پایین ترین : 11