گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,030 کیلومتر
زمان : 11 ساعت و 53 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 2
فردا

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 19پایین ترین : 3
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 5
سه روز بعد

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 19پایین ترین : 3
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 21پایین ترین : 7