گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
955 کیلومتر
زمان : 10 ساعت و 54 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

جمعه
آفتابی
بالاترین : 24پایین ترین : 3
فردا

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 25پایین ترین : 5
دو روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 23پایین ترین : 10
سه روز بعد

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 25پایین ترین : 9
چهار روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 25پایین ترین : 7