گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,518 کیلومتر
زمان : 16 ساعت و 51 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

جمعه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 5
فردا

شنبه
نسیم
بالاترین : 22پایین ترین : 10
دو روز بعد

یکشنبه
پر باد
بالاترین : 19پایین ترین : 6
سه روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 18پایین ترین : 2
چهار روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 24پایین ترین : 6