گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,336 کیلومتر
زمان : 14 ساعت و 31 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 12پایین ترین : -3
فردا

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 14پایین ترین : 2
دو روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 17پایین ترین : 2
سه روز بعد

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 15پایین ترین : 3
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 16پایین ترین : 2