گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
293 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 39 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

شنبه
باران and برف
بالاترین : 8پایین ترین : 1
فردا

یکشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 8پایین ترین : -1
دو روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 12پایین ترین : -3
سه روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 15پایین ترین : 1
چهار روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 17پایین ترین : 0