گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,346 کیلومتر
زمان : 14 ساعت و 43 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 30پایین ترین : 16
فردا

شنبه
آفتابی
بالاترین : 31پایین ترین : 17
دو روز بعد

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 35پایین ترین : 17
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 35پایین ترین : 18
چهار روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 33پایین ترین : 20