گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,437 کیلومتر
زمان : 16 ساعت و 24 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

دوشنبه
باران
بالاترین : 8پایین ترین : 3
فردا

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 14پایین ترین : 3
دو روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 17پایین ترین : 5
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 7
چهار روز بعد

جمعه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 9