گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,104 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

شنبه
آفتابی
بالاترین : 30پایین ترین : 16
فردا

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 32پایین ترین : 14
دو روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 33پایین ترین : 16
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 33پایین ترین : 17
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 31پایین ترین : 21