گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
727 کیلومتر
زمان : 7 ساعت و 56 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
511 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 8 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 16پایین ترین : 5
فردا

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 7
دو روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 23پایین ترین : 8
سه روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 26پایین ترین : 10
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 25پایین ترین : 11