گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,896 کیلومتر
زمان : 19 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,398 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نسیم
امروز

شنبه
نسیم
بالاترین : 18پایین ترین : 15
فردا

یکشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 18پایین ترین : 13
دو روز بعد

دوشنبه
باران
بالاترین : 18پایین ترین : 12
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 12
چهار روز بعد

چهارشنبه
نسیم
بالاترین : 21پایین ترین : 14