گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
867 کیلومتر
زمان : 10 ساعت و 26 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

یکشنبه
نسیم
بالاترین : 21پایین ترین : 18
فردا

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 18
دو روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 18
سه روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 19
چهار روز بعد

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 19