گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,886 کیلومتر
زمان : 19 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,419 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 25پایین ترین : 11
فردا

پنج شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 19پایین ترین : 12
دو روز بعد

جمعه
رگبار
بالاترین : 16پایین ترین : 11
سه روز بعد

شنبه
رگبار
بالاترین : 17پایین ترین : 11
چهار روز بعد

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 13