گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,593 کیلومتر
زمان : 16 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,011 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 26پایین ترین : 13
فردا

دوشنبه
باران
بالاترین : 21پایین ترین : 15
دو روز بعد

سه شنبه
رگبار
بالاترین : 13پایین ترین : 11
سه روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 11
چهار روز بعد

پنج شنبه
ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 12