گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,865 کیلومتر
زمان : 19 ساعت و 15 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,398 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تا حدی صاف
امروز

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 10
فردا

دوشنبه
باران
بالاترین : 19پایین ترین : 11
دو روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 19پایین ترین : 10
سه روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 8
چهار روز بعد

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 15