گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,859 کیلومتر
زمان : 19 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,396 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : -17پایین ترین : 5
فردا

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 6
دو روز بعد

دوشنبه
صاف
بالاترین : 16پایین ترین : 3
سه روز بعد

سه شنبه
تا حدی صاف
بالاترین : 17پایین ترین : 4
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 11