گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,322 کیلومتر
زمان : 23 ساعت و 20 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,754 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 50 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

یکشنبه
باران
بالاترین : 12پایین ترین : 7
فردا

دوشنبه
باران
بالاترین : 15پایین ترین : 10
دو روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 11
سه روز بعد

چهارشنبه
نسیم
بالاترین : 12پایین ترین : 7
چهار روز بعد

پنج شنبه
باران
بالاترین : 11پایین ترین : 6