گردشگر
 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

جمعه
آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 7
فردا

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 22پایین ترین : 13
دو روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 14
سه روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 11
چهار روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 13