گردشگر
 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 8
فردا

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 19پایین ترین : 12
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 27پایین ترین : 11
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 14پایین ترین : 10
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 10