گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
726 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 2 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 2
فردا

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 8
دو روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 10
سه روز بعد

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 8
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 21پایین ترین : 8