گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
688 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 49 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

جمعه
آفتابی
بالاترین : 25پایین ترین : 6
فردا

شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 28پایین ترین : 6
دو روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 27پایین ترین : 9
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 28پایین ترین : 9
چهار روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 9