گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
995 کیلومتر
زمان : 10 ساعت و 52 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

جمعه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 16پایین ترین : 3
فردا

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 5
دو روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 8
سه روز بعد

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 19پایین ترین : 7
چهار روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 6