گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
222 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 48 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 2
فردا

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 5
دو روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 5
سه روز بعد

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 21پایین ترین : 7
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 5