گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,053 کیلومتر
زمان : 12 ساعت و 41 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

شنبه
باران
بالاترین : 16پایین ترین : 7
فردا

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 16پایین ترین : 4
دو روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 17پایین ترین : 2
سه روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 4
چهار روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 24پایین ترین : 6