گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,881 کیلومتر
زمان : 21 ساعت و 9 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نسیم
امروز

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 29پایین ترین : 18
فردا

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 22پایین ترین : 15
دو روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 12
سه روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 26پایین ترین : 12
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 30پایین ترین : 13