گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
932 کیلومتر
زمان : 9 ساعت و 47 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

جمعه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 11
فردا

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 26پایین ترین : 13
دو روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 27پایین ترین : 14
سه روز بعد

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 14
چهار روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 25پایین ترین : 15