گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
416 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 13 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

جمعه
آفتابی
بالاترین : 34پایین ترین : 17
فردا

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 36پایین ترین : 16
دو روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 36پایین ترین : 20
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 36پایین ترین : 20
چهار روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 37پایین ترین : 22