گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,539 کیلومتر
زمان : 15 ساعت و 49 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

یکشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 6پایین ترین : 3
فردا

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 17پایین ترین : 3
دو روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 5
سه روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 7
چهار روز بعد

پنج شنبه
باران
بالاترین : 16پایین ترین : 6