گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,951 کیلومتر
زمان : 29 ساعت و 50 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,118 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

پنج شنبه
بارش برف
بالاترین : 0پایین ترین : -2
فردا

جمعه
برف
بالاترین : 0پایین ترین : -2
دو روز بعد

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 0پایین ترین : -4
سه روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 2پایین ترین : -4
چهار روز بعد

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 5پایین ترین : 0