گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
5,840 کیلومتر
زمان : 58 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
4,457 کیلومتر
زمان : 6 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

دوشنبه
رگبار
بالاترین : 8پایین ترین : 2
فردا

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 8پایین ترین : 0
دو روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 9پایین ترین : 1
سه روز بعد

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 12پایین ترین : -3
چهار روز بعد

جمعه
رگبار پراکنده
بالاترین : 10پایین ترین : 2