گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
4,531 کیلومتر
زمان : 45 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,100 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

یکشنبه
باران
بالاترین : 14پایین ترین : 8
فردا

دوشنبه
رگبار
بالاترین : 13پایین ترین : 8
دو روز بعد

سه شنبه
رگبار
بالاترین : 12پایین ترین : 4
سه روز بعد

چهارشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 11پایین ترین : 3
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 2