گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
5,035 کیلومتر
زمان : 50 ساعت و 35 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,988 کیلومتر
زمان : 6 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

بارش برف
امروز

دوشنبه
برف
بالاترین : 3پایین ترین : 0
فردا

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 7پایین ترین : -2
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 7پایین ترین : -2
سه روز بعد

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : 8پایین ترین : 2
چهار روز بعد

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 9پایین ترین : 4