گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,258 کیلومتر
زمان : 13 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
748 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تا حدی آفتابی
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 5
فردا

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 19پایین ترین : 6
دو روز بعد

چهارشنبه
باران
بالاترین : 17پایین ترین : 8
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 6
چهار روز بعد

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 7