گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,864 کیلومتر
زمان : 29 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,248 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

برف
امروز

پنج شنبه
برف
بالاترین : 1پایین ترین : -1
فردا

جمعه
برف
بالاترین : 2پایین ترین : -2
دو روز بعد

شنبه
بارش برف
بالاترین : 3پایین ترین : -1
سه روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 6پایین ترین : -1
چهار روز بعد

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 11پایین ترین : 2