گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
3,387 کیلومتر
زمان : 34 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,554 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : -8پایین ترین : -20
فردا

یکشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : -4پایین ترین : -18
دو روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : -3پایین ترین : -11
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 0پایین ترین : -10
چهار روز بعد

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 0پایین ترین : -8