گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,698 کیلومتر
زمان : 17 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,208 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 25پایین ترین : 7
فردا

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 32پایین ترین : 11
دو روز بعد

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 11
سه روز بعد

یکشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 10
چهار روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 9