گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,851 کیلومتر
زمان : 19 ساعت و 51 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

رگبار
امروز

یکشنبه
رگبار
بالاترین : 15پایین ترین : 7
فردا

دوشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 9پایین ترین : 5
دو روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 13پایین ترین : 4
سه روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 17پایین ترین : 5
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 8