گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
13,135 کیلومتر
زمان : 19 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 25پایین ترین : 9
فردا

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 9
دو روز بعد

چهارشنبه
ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 12
سه روز بعد

پنج شنبه
ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 11
چهار روز بعد

جمعه
ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 13