گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
11,710 کیلومتر
زمان : 17 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نسیم
امروز

پنج شنبه
نسیم
بالاترین : 22پایین ترین : 19
فردا

جمعه
نسیم
بالاترین : 23پایین ترین : 19
دو روز بعد

شنبه
آفتابی
بالاترین : 25پایین ترین : 20
سه روز بعد

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 18
چهار روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 20