گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
13,090 کیلومتر
زمان : 19 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 26پایین ترین : 11
فردا

جمعه
آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 10
دو روز بعد

شنبه
آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 11
سه روز بعد

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 29پایین ترین : 12
چهار روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 11