گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
11,373 کیلومتر
زمان : 16 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

رگبار
امروز

یکشنبه
رعد و برق
بالاترین : 26پایین ترین : 18
فردا

دوشنبه
رعد و برق
بالاترین : 26پایین ترین : 18
دو روز بعد

سه شنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 26پایین ترین : 18
سه روز بعد

چهارشنبه
رعد و برق
بالاترین : 25پایین ترین : 18
چهار روز بعد

پنج شنبه
رعد و برق
بالاترین : 24پایین ترین : 18