گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
3,423 کیلومتر
زمان : 34 ساعت و 20 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,276 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 25 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : -5پایین ترین : -11
فردا

سه شنبه
برف
بالاترین : -4پایین ترین : -11
دو روز بعد

چهارشنبه
بارش برف
بالاترین : -1پایین ترین : -6
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : -1پایین ترین : -7
چهار روز بعد

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 0پایین ترین : -7