گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
5,640 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 5 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

دوشنبه
ابری
بالاترین : 12پایین ترین : 0
فردا

سه شنبه
تمام ابری
بالاترین : 8پایین ترین : 2
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 10پایین ترین : -1
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 14پایین ترین : 0
چهار روز بعد

جمعه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 18پایین ترین : 3