گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,591 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 32پایین ترین : 16
فردا

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 32پایین ترین : 17
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 31پایین ترین : 18
سه روز بعد

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 30پایین ترین : 18
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 30پایین ترین : 16