گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,245 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نسیم
امروز

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 33پایین ترین : 22
فردا

جمعه
آفتابی
بالاترین : 32پایین ترین : 22
دو روز بعد

شنبه
آفتابی
بالاترین : 32پایین ترین : 21
سه روز بعد

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 32پایین ترین : 21
چهار روز بعد

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 32پایین ترین : 24